PAGHAHANAP NG KUMpanya SA PILIPINAS - Companies House

Kumuha ng unang-pangkat na data nang direkta mula sa Securities and Exchange Commission (SEC) ng Pilipinas

1. Pumili ng kumpanya. 1. Pumili ng kumpanya. 3. Ang ulat ay ipapadala sa iyong email sa loob ng 3-5 araw na trabaho.

Kumuha ng unang-pangkat na data nang direkta mula sa Filipino Company Registry

Alamin kung sino ang iyong ginagawa ang negosyo. Ang bawat ulat ay naglalaman ng pinakabagong data mula sa Securities and Exchange Commission (SEC) ng Pilipinas. Pinapayagan ka ng Companies House na madali mong ma-order ang mga ulat tungkol sa anumang kumpanya sa Pilipinas sa online at matanggap ang mga ulat sa pamamagitan ng email sa loob lamang ng 3-5 na araw ng pagtatrabaho.

Pangkalahatang Impormasyon na Talaan (GIS) at Artikulo ng Pagsasama

Isang pormal na pangkalahatang-ideya ng lahat ng mahahalagang aspeto ng kumpanya. Lahat ng impormasyon ay naaprubahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ng Pilipinas.

Pangkalahatang-ideya ng kumpanya
Oras ng pagpaparehistro ng kumpanya, mahahalagang petsa tulad ng Annual Meeting, taonang panahon, atbp.
Estruktura ng Kapital at Impormasyon ng Stockholder
Ang halaga ng awtorisadong, in-subscribe, at bayad na kapital. Listahan ng lokal at dayuhang mga stockholder. Isang table na naglalaman ng kumpletong impormasyon tungkol sa bawat isa sa mga stockholder ng kumpanya - uri ng mga hawak na shares, bilang at halaga ng mga shares, address, tax number.
Mga By-laws ng Kumpanya
Ang mga by-laws ay gabay sa internal na pamamahala ng kumpanya, tulad ng paglalabas ng mga shares, pagtatalaga sa mga opisyal ng kumpanya, mga pulong ng mga stockholder, atbp. Patakaran sa dividend at fiscal ng kumpanya.
An example of a company status report in Philippines

Na-audit na Financial Statement (AFS)

Kumuha ng pinakabagong na-audit na financial statement ng kumpanya.

Uliran na Ulat ng Auditor
Opinyon ng auditor at ang pagsusuri sa proseso ng pagsusuri.
Financial statements ng Kumpanya
Suliranin ng mga ulat sa korporasyon - balance sheet, profit and loss statement, statement of cash flows. Paghambing sa nakaraang taon ng fiscal.
Mga Direktor at Komisyonado
Listahan ng mga direktor at komisyonado ng kumpanya at kung sila ay may-ari ng mga shares sa kumpanya.
Philippines company search gives you complete list of shareholders